Sergio Trias-Navarro

Researcher, Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències de la Terra
  • Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències de la Terra
  • Spain